Veilig produceren in een 
hygiënische omgeving

Van 2007 tot 2013 waren wij gecertificeerd volgens de “Eisen voor een op HACCP gebaseerd voedselveiligheidssysteem, optie A en B (Dutch HACCP)”. In 2013 hebben wij echter besloten een stapje hoger te gaan en hebben we gekozen voor certificering volgens de IFS Food standaard.

Food Hygiene

Wij willen hiermee onze verantwoordelijkheid uitdrukken ten aanzien van alle producten, processen en medewerkers die betrokken zijn bij de activiteiten. De doelstelling is veilige producten te produceren die voldoen aan de wettelijke eisen en beantwoorden aan de verwachtingen en behoeften van onze afnemers. Bij dit proces zal er zorg besteed worden aan het welzijn van de medewerkers en zal er voortdurend gestreefd worden naar een minimale belasting van milieu en omgeving.

Voedselveiligheids Systeem

Het kwaliteits- en voedselveiligheidsmanagementsysteem, is opgesteld volgens de International Food Standard (IFS) en is gebaseerd op de “Codex Alimentarius HACCP-principes”, waarmee eveneens voldaan wordt aan de Europese en Nederlandse wetgeving voor een voedselveiligheidssysteem. De directie zal erop toezien dat alle operationele activiteiten voldoen aan de gestelde normen, richtlijnen en wet- en regelgeving.

Het systeem omvat de processen: inkoop (verpakkingsmateriaal, etiketten, inkt, reinigingsmiddelen en dienstverlening), goederenontvangst, opslag, verpakken, optioneel gasverpakken en etiketteren. Alle grondstoffen en verpakkingen worden bij binnenkomst visueel beoordeeld en vervolgens opgeslagen. Daarna worden de grondstoffen verpakt en het eindproduct opgeslagen / gereed gemaakt voor verzending.

Omdat wij alléén co-pack werkzaamheden uitvoeren (met uitzondering van inkoop van verpakkingsmaterialen, etiketten, inkt, reinigingsmiddelen en dienstverlening), zijn de klanten (groothandels, grossiers, productiebedrijven) verantwoordelijk en aansprakelijk voor o.a. de volgende processen:

* Inkoop (grondstof en verpakkingsmateriaal)
* Leveranciersbeoordeling (grondstof en verpakkingsmateriaal)
* Transport
* T.h.t. borging
* Productanalyses

IFS FOOD

De International Food Standard (IFS Food) is de standaard, GFSI erkend, op het gebied van voedselveiligheid.

SKAL

Onafhankelijk toezichthouder voor aantoonbare betrouwbaarheid van biologische producten in Nederland.

Ongedierte bestrijding

Om een effectieve ongediertepreventie en bestrijding te garanderen, hebben wij dit uitbesteed aan een daarin gespecialiseerde en competente externe ongediertebestrijder, welke is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Ongediertebestrijdingsbedrijven (NVO). Wij maken uitsluitend gebruik van de wettelijk toegestane middelen.